ANBI Informatie Wereldwinkel Beekbergen

In verband met de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status van onze vereniging dient de volgende informatie op onze Webside gepubliceerd te worden:

Webside: www.wereldwinkelbeekbergen.nl

 

  • Naam: Vereniging Wereldwinkel Beekbergen
  • Fiscaal nummer: 8106.75.481
  • Contactgegevens: Voorzitter Wereldwinkel Beekbergen, Fred Freriks, Dorpstraat 41 B, 7361 AR Beekbergen
  • Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Fred Freriks

Secretaris: Corrie Cop

Penningmeester: Mat van Zuuren

  • Beleidsplan: zie het eveneens gepubliceerde Jaarverslag 2014
  • Beloningsbeleid: onbezoldigd
  • Doelstelling: het op verschillende manieren bij de dragen aan de realisering van een rechtvaardiger wereldsamenleving, onder meer door het in stand houden van een wereldwinkel in Beekbergen
  • Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden: Zie het jaarverslag 2014.

Financiële verantwoording: zie het Jaarverslag 2014