Wereldwinkel Beekbergen

Aanbiedingen

 

Maandaanbieding november 2015

Cacaopoeder, bio 125 gr. van €2,29               voor € 1,95

Rietsuikerklontjes 500 gr          van € 1,95              voor € 1,65

Rietsuiker MH 500 gr                van € 1,39              voor € 1,18

 

nieuw: aziatische kooklijn

Nieuw uit het Faire Oosten: Aziatische kookproducten in de Wereldwinkel

De Wereldwinkel gaat het najaar in met een gloednieuw assortiment Aziatische kookproducten. Met de twee Woksauzen, de Rode, Groene en Gele Curry, de Sweet Chili Saus en de Ketjap Manis maakt iedere liefhebber moeiteloos een originele Aziatische maaltijd. Extra ingrediënt: de boeren die de pepertjes, suiker en sojabonen leveren, ontvangen een eerlijke prijs en een ontwikkelingspremie om te investeren in hun toekomst.

De Aziatische kooklijn van het merk Fair Trade Original is uniek, want van begin tot eind gemaakt in Thailand met grotendeels fairtrade ingrediënten. Om de producten te ontwikkelen, werd eerst contact gezocht met Thaise productiebedrijven die bereid waren om de benodigde fairtrade ingrediënten in te kopen bij de juiste boeren. De twee geselecteerde bedrijven voldoen aan de kwaliteitseisen voor de export, hebben hart voor hun medewerkers en waren direct geïnteresseerd in het fairtrade concept.

Fairtrade certificering

Daarnaast ging Fair Trade Original op zoek naar boeren die suiker, soja en pepers volgens de fairtrade principes kunnen verbouwen: kleine boeren die zich houden aan de strenge milieu-eisen en die in aanmerking komen voor de ontwikkelingspremie. Een zestigtal boeren werkt nu aan het halen van het Fairtrade certificaat, zodat de producten in een later stadium in aanmerking komen voor het Max Havelaar keurmerk. Het certificaat verhoogt de afzetmogelijkheden voor de producten aanzienlijk waardoor nieuwe boeren zich op den duur bij hen kunnen aansluiten. De boeren ontvangen van Fair Trade Original al bij introductie van de nieuwe kooklijn een eerlijke prijs voor de ingrediënten en een ontwikkelingspremie, ook in de periode dat zij nog niet Fairtrade gecertificeerd zijn.

De pan in!

Na deze uitgebreide zoektocht staan de nieuwe kookproducten op de plank in de Wereldwinkel, naast onder andere Tibetaanse noedels, rijst en ananas uit Thailand en kokosmelk uit Sri Lanka. Nu rest de weg naar het keukenkastje of nog beter: rechtstreeks de pan in!

 

ANBI Informatie Wereldwinkel Beekbergen

In verband met de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status van onze vereniging dient de volgende informatie op onze Webside gepubliceerd te worden:

Webside: www.wereldwinkelbeekbergen.nl

 

  • Naam: Vereniging Wereldwinkel Beekbergen
  • Fiscaal nummer: 8106.75.481
  • Contactgegevens: Voorzitter Wereldwinkel Beekbergen, Fred Freriks, Dorpstraat 41 B, 7361 AR Beekbergen
  • Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Fred Freriks

Secretaris: Corrie Cop

Penningmeester: Mat van Zuuren

  • Beleidsplan: zie het eveneens gepubliceerde Jaarverslag 2014
  • Beloningsbeleid: onbezoldigd
  • Doelstelling: het op verschillende manieren bij de dragen aan de realisering van een rechtvaardiger wereldsamenleving, onder meer door het in stand houden van een wereldwinkel in Beekbergen
  • Verslag van de uitgeoefende werkzaamheden: Zie het jaarverslag 2014.

Financiële verantwoording: zie het Jaarverslag 2014

 

Jaarverslag 2014

 

JAARVERSLAG 2014


WERELDWINKEL BEEKBERGEN

Dorpstraat 41b

7361AR Beekbergen

Tel. 055-506277

Inhoudsopgave:

-Voorwoord                                                                         3

-Samenstelling bestuur                                                        4

-PR commissie                                                                     4

-Inkoop en verkoop                                                             5

-Openingstijden                                                                   6

-Medewerkers                                                                      6

-Activiteiten in 2014                                                            6

-Kerstpakketten                                                                  7

-Doelstellingen voor 2015                                                    7

-Resultatenrekening  en begroting                                     8

Voorwoord

Het jaar 2014 werd gekenmerkt door hoogte- en dieptepunten. Aan beide merk je dat ons medewerkersbestand ouder wordt. Er waren diverse huwelijksjubilea te vieren van 35, 40 en zelfs 50 jaar. Dit zijn mijlpalen in het leven. De dieptepunten waren ziekte van diverse medewerkers of partners en het overlijden van partners, Daarvoor hoef je nog niet eens oud te zijn; het gaat je deur niet altijd voorbij.

We  hebben dit jaar ook weer enkele nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen. Hierdoor blijft ons medewerkersbestand nog op peil.

Dank zij de inzet van alle medewerkers heeft de winkel het afgelopen jaar, ondanks af en toe minder verkoop, redelijk goed gedraaid.

 

Wij hebben in onze winkel een veelzijdig en gevarieerd aanbod en door de professionele manier van etaleren zijn we er ook in 2014 weer in geslaagd een inspirerende cadeauwinkel te zijn. Regelmatig krijgen we complimenten van toeristen, die ook elders wereldwinkels bezoeken, dat we zo'n mooie winkel hebben.

 

De omzet is natuurlijk in de zomermaanden met de vele toeristen die Beekbergen bezoeken, het grootst. Door de vlaggenactie van Bemivo en de bloembakken aan de lantaarnpalen, waar wij ook aan meedoen, ziet de Dorpstraat er gezellig uit. De Veluwse avondmarkten begonnen niet zo goed, maar naderhand waren de resultaten toch goed, hoewel dit wel eens meer is geweest. Op een aantal Veluwse avondmarkten hebben wij in de kraam de een proeverij aangeboden van rijst me curry. Dit sloeg wel aan; er werden veel van de pakketjes met ingrediënten verkocht.

 

We hebben meegedaan aan de door Bemivo georganiseerde kleedjesmarkt en aan de landmarkt. Bij de laatste hebben we ook de proeverij van rijst met curry gehouden. Dit was een succes.

De door de regio georganiseerde fietstocht op moederdag viel letterlijk in het water. De bedoeling was dat de medewerkers van alle winkels in de regio een fietstocht zouden doen langs de verschillende winkels. Door het slechte weer kwamen er bij ons op het eind van de middag alleen een paar medewerkers per auto. In de kraam die we hiervoor hadden ingericht, is ook maar zeer matig verkocht.  Ook de moederdagactie van Bemivo kwam door het slechte weer niet goed uit de verf. De twee koopavonden voor Sinterklaas, waaraan we hebben meegedaan, waren geen succes. De decemberactie van Bemivo is wel goed verlopen.

We hebben ook aan enkele andere acties van de regio meegedaan, o.a de actie rond de verkoop van papier van olifantenpoep.

Aan het eind van het jaar hebben we nog een goede omzet gehad op de kerstmarkt van Atlant en we hebben veel kerstpakketten geleverd.

We hebben ons bij alle gelegenheden ingezet om de wereldwinkel onder de aandacht te brengen. Ook bij enkele andere markten zijn we aanwezig geweest met een kraam. Een overzicht is opgenomen onder het punt activiteiten.

 

Dankzij de inzet van ruim 40 vrijwilligers inclusief de 6 bestuursleden, kon ook in 2014 onze doelstelling gehaald worden. Naast het ideële doel is het ons streven kostendekkend te werken. Het ideële doel van de stichting is om in onze mooie winkel producten te verkopen die gemaakt zijn door kleinschalig werkende groepen, vrouwen en mannen, in ontwikkelingslanden. Uitgangspunt is dat deze producenten een rechtvaardig en menswaardig loon ontvangen.

Naast de verkoop in de winkel willen we ook onze doelstellingen, alsmede de wantoestanden in de derde wereldlanden onder de aandacht brengen van onze medeburgers.

 

Onze dank gaat uit naar hen die ons financieel steunen en vooral naar al diegenen die zich inzetten voor de verkoop in de winkel, waardoor deze een prominente plaats in de winkelstraat van Beekbergen inneemt.

 

Corrie Cop, secretaris

Beekbergen, maart 2015

Samenstelling bestuur  Wereldwinkel Beekbergen in 2014

 

In 2014 is het bestuur niet gewijzigd. Het is nu als volgt samengesteld.

Fred Freriks                       Voorzitter

Corrie Cop                         Secretaris

Mat van Zuuren                 Penningmeester

Lien Buitenhuis                 Inkoop

Evelien van den Brink       Inkoop, nieuwe medewerkers

Evert Jan Plante                 Technische zaken

 

Het bestuur heeft in 2014  8 keer vergaderd.

Enkele punten die aan de orde kwamen: - beheer en onderhoud van de winkel

- kortingsacties

- deelname aan fairs en markten

- kerstpakketten

- promotie naamsbekendheid

- landelijke vereniging en de Fair Trade organisatie

Medewerkers worden  per e-mail op de hoogte gehouden van de gemaakte afspraken, door aantekeningen in de agenda en mededelingen op het publicatiebord.

PR-commissie

 

Er is geen vervanging gevonden voor de PR-commissie. Marie-Thérèse doet dit nu alleen met hulp van medewerkers van de inkoop.

 

De commissie vergadert met de Inkoopcommissie. Er is een regionale Public Relations-groep waarin de wereldwinkels Eerbeek, Dieren, Brummen, Rheden, Velp en Doesburg deelnemen,  die zes keer per jaar vergadert om gezamenlijk activiteiten en acties te organiseren. Deze groep verzorgt ook eventuele publicaties in de pers.

Om de twee maanden (na een regiovergadering) vergadert de PR-commissie met het bestuur. Dan worden de in de regiovergadering voorgestelde acties besproken.

 

De belangrijkste activiteit van de PR-commissie is het vergroten van de naamsbekendheid van de winkel in de directe omgeving.

 

Wij hebben meegedaan aan de door Bemivo georganiseerde moederdagactie, waarbij in de Dorpstraat aan het winkelend publiek rozen werden uitgedeeld, waaraan prijsjes waren verbonden, die in de winkel konden worden opgehaald. Niet alle prijzen zijn opgehaald.

 

Van het informatiepakket dat voor leerlingen van de scholen is samengesteld, is maar sporadisch gebruik gemaakt.

De actie om bij een geboorte een felicitatie te sturen met de vermelding dat men in de winkel een cadeautje kan ophalen, die vorig jaar weer is gestart loopt goed.

 

Er is weer veel tijd en aandacht besteed aan de kerstpakkettenactie, waarvoor de bedrijven in Beekbergen zijn aangeschreven en de commissie heeft de kerstfolders verspreid.

We hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de gratis plattegrond van Beekbergen met een advertentie.

Voor al uw bijzondere, wereldse cadeaus en fairtrade levensmiddelen

Inkoop en verkoop

De  inkoopcommissie bestaat uit de volgende personen:

Lien Buitenhuis

Evelien van den Brink

Heleen Freriks

Margot Schuurmans

Annemarie de Bloois

Ali Valk

 

Het inkoopteam gaat gemiddeld één keer per maand inkopen, vnl. bij Fair Trade en Centrum Mondiaal, papierwaar wordt betrokken via Floris. Er wordt één keer per 4 maanden vergaderd.

 

Begin januari werden alle producten in de winkel geïnventariseerd.

Het assortiment in de winkel bestaat uit Food- en Non-Foodproducten. Wat betreft de Non-Foodproducten is gekozen voor de volgende categorieën:

-          serviesgoed

-          speelgoed

-          sieraden

-          sjaals en tassen

-          decoratieve huis-, tuin- en keukenaccessoires

-          artikelen in de spirituele en mystieke sfeer, zoals wierook, maar ook maskers en beelden.

-          papierwaren,  kaarten en boeken

 

 

 

Openingtijden

 

Maandag       :13.30 - 17.30 uur

Dinsdag         :10.00 - 17.30 uur

Woensdag     :10.00 - 17.30 uur

Donderdag    :10.00 - 17.30 uur

Vrijdag          :10.00 - 17.30 uur

Zaterdag        :10.00 - 16.00 uur

Op maandagochtend is de winkel gesloten. Gedurende de maanden juli en augustus  is de winkel ook geopend op donderdagavond tijdens de Veluwse markt.

 

Medewerkers

 

Ook dit jaar is het, ondanks het vertrek van enkele medewerkers en dank zij enkele nieuwe medewerkers, weer gelukt de winkel gedurende de openingstijden te bemensen.

De medewerkers werken volgens een vast werkrooster dat twee keer per jaar wordt vastgesteld. Naast de vaste medewerkers zijn er enkele invalkrachten die bij oproep bereid zijn de eventuele gaten in het rooster op te vullen.

Een medewerker werkt per dienst 3,5 à 4 uur, We streven er naar per dagdeel twee medewerkers in te zetten; dit wordt nog niet volledig bereikt. De groep jongere medewerkers is nog sterk ondervertegenwoordigd.

In 2014 is geen schoonmaakrooster opgesteld. De medewerkers pakken regelmatig delen van de winkel die ze schoon maken.

 

Iedere medewerker heeft als blijk van waardering met kerst een cadeaubon ontvangen.

 

Activiteiten in 2014

-    In januari was de heel gezellige nieuwjaarsreceptie bij Lien. Tijdens deze receptie zijn medewerkers die 12,5 jaar of langer in de winkel werken in het zonnetje gezet; zij hebben een cadeaubon ontvangen.

-    In april werd de algemene ledenvergadering gehouden.

-    Voor moederdag hebben we meegedaan aan de actie van Bemivo.

-    In juni hebben we met een kraam op een spirituele beurs in Loenen gestaan.

-    In de maanden juli en augustus hebben we op de donderdagavonden met een grote kraam

deelgenomen aan de Veluwse markt. Bij enkele markten was een proeverij van rijst met curry georganiseerd.

-    In september hadden we de jaarlijkse barbecue bij Fred en Heleen. Hier is Bora Vitner gehuldigd als medewerker van het jaar omdat ze altijd bereid is om in te vallen als dit nodig is.

-    Eveneens in september zijn zes medewerkers naar een regioavond geweest. Hier gaven twee medewerkers van Gone Arty een presentatie over  het maken van de artikelen, o.a. beelden van deze organisatie.

-    In november zijn weer pakketjes gemaakt die tijdens dankdag in de kerken verkocht werden.

-    In december hebben we deelgenomen aan de door Atlant voor hun medewerkers georganiseerde kerstmarkt.

-    Ook hebben we meegewerkt aan de winterfair bij Randerode

Kerstpakketten

 

Er is een flink aantal kerstpakketten bij de wereldwinkel besteld.

Doelstellingen voor 2015

 

- Het aantal vrijwilligers op peil houden

- Weer proberen een excursie en een informatieavond te organiseren

- Opnieuw de scholen actief benaderen voor informatieverstrekking en/of grootverbruik.

- Proberen meer grootverbruikers te werven

- Weer deelnemen aan de Veluwse Markt en eventuele andere activiteiten van Bemivo

- Deelnemen aan kerstmarkten en eventuele andere markten en fairs

- De verkoop van kerstpakketten stimuleren

- Omzet verhogen

 

Tot slot

 

Ten slotte volgt het financieel verslag, een zeer belangrijk deel in het totale winkelgebeuren.

De inkomsten vormen immers de basis voor het te voeren beleid.

 

Nogmaals dank aan alle medewerkers voor hun betrokkenheid en inzet. Zonder hen was het onmogelijk geweest om zoveel mooie producten te verkopen, waardoor vrouwen en mannen in de ontwikkelingslanden worden ondersteund. Door het betalen van eerlijke lonen zijn zij in staat hun gezinnen te onderhouden, hun kinderen naar school te laten gaan in plaats van te moeten werken.

Wereldwinkel Beekbergen financieel verslag 2014, begroting 2015
Balans per 31 december 2013 en 31 december 2014
activa 31-12-13 31-12-14 passiva 31-12-13 31-12-14
Pand 146.280 146.280 eigen vermogen 158.091 163.343
Winkelinrichting 7.510 6.480
Voorraad winkel 15.749 17.800 hypotheek 37.612 19.701
voorraad cadeaubonnen 625 400
voorraad zegels 266 150 crediteuren 104 289
Debiteuren 437 525 af te dragen kerkmunten 1.404 1.243
kruisposten 160 698 te betalen BTW 986 101
Rabo spaarrekening 15.469 10.969 huurborg 450 450
Rabo lopende rekening 11.697 1.413
kas 454 412
totaal activa 198.647 185.127 totaal passiva 198.647 185.127
Resultatenrekening 2013 en 2014 Begroting 2014 en 2015
2013 2014 2014 2015
omzet inclusief BTW 40.802 39.506 40.000 40.000
omzet exclusief BTW 34.241 34.315 35.000 35.000
inkoopwaarde omzet 23.734 21.439 25.000 23.000
betalingskortingen
bruto winst 10.507 12.876 10.000 12.000
kosten:
huur/exploitatie pand -1.174 -2.354
winkelkosten 1.303 1.590 1.500 1.500
medewerkers 787 1.038 750 1.000
kantoorartikelen 100
contributies en abonnementen 1.388 225 1.350 500
autokosten inkoop 294 243 350 350
energie en water 1.294 1.168 1.250 1.250
verzekeringen 374 389 400 400
ondernemingsfee 1.024 1.724 1.000 2.000
reclame en PR 118 1.245 250 1.000
belastingen/heffingen 425 136 450 250
bankkosten 113 661 150 500
vergaderkosten 155 200 100 200
telefoonkosten 744 1.545 500 1.000
afschrijving 1.030 1.030 1.000 1.000
totaal kosten 7.875 8.840 9.150 10.950
bedrijfsresultaat 2.632 4.036 850 1.050
rentebaten 175 100 100 50
giften en donaties 1.157 1.116 1.200 1.200
totaal resultaat 3.964 5.252 2.150 2.300